Palmpasen

De palmpasen vindt dit jaar plaats op 14 april. Na de dienst van 10.30 uur om ongeveer kwart voor 12 zal de muziekvereniging de kinderen en ouders "ophalen" bij de Callixtusbasiliek en muzikaal begeleiden in de optocht van de basiliek naar de muziekkoepel.