Huishoudelijk Regelement

Het huishoudelijk reglement van Muziekvereniging Groenlo heeft tot doel om naast de
statuten aanvullende regelgeving te beschrijven die nodig is om de vereniging goed te laten
functioneren.

In het huishoudelijk reglement kunnen jaarlijks wijzigingen worden doorgevoerd indien dit
noodzakelijk is en indien de jaarvergadering hierover een besluit neemt. Het huishoudelijk
reglement dient tevens als een goed naslagwerk waarin leden het reilen en zeilen van de
vereniging kunnen nalezen.

Het regelement is hier te downloaden.