In de maand mei kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden bij Smoog voor de muzieklessen. Klik hier (LINK!) voor het aanmeldingsformulier. Iedereen die via Smoog muziekles krijgt, dient lid te zijn van een muziekvereniging. Klik hier (LINK) voor het aanmeldingsformulier van onze vereniging. Dit formulier inleveren per mail via jeugd@muziekvereniginggroenlo.nl of bij Nelia van der Galiën.