Het huishoudelijk reglement van Muziekvereniging Groenlo heeft tot doel om naast de statuten aanvullende regelgeving te beschrijven die nodig is om de vereniging goed te laten functioneren. In het huishoudelijk reglement kunnen jaarlijks wijzigingen worden doorgevoerd indien dit noodzakelijk is en indien de jaarvergadering hierover een besluit neemt.
Het huishoudelijk reglement dient tevens als een goed naslagwerk waarin leden het reilen en zeilen van de vereniging kunnen nalezen.